Jak se klube motýl?

Poznejte na vlastní oči všechna stádia našeho životního cyklu.

1. Vajíčko

Vše začíná malým vajíčkem, nakladeným samičkou na list živné rostliny budoucích housenek. Ve vajíčku strávíme týden až sedm měsíců podle toho, jaký motýl z nás bude. Můžeme mít až stovky sourozenců, ale jen malý počet z nás se dožije dospělosti.

Vajíčka (malé světlé kuličky) najdete na listech v zadní části letové zóny Papilonie, např. na listech banánovníku.

2. Housenka

Po vylíhnutí jsme velcí jen několik milimetrů a naším úkolem je co nejvíc jíst. Vyrosteme 300x. Pokud by člověk rostl stejně jako my, dosáhl by do poloviny Eiffelovy věže.

Před predátory nás chrání mimikry – napodobujeme svou barvou a tvarem např. list, větvičku nebo i ptačí trus. Některé z nás mají ochranné trny a jiné jsme dokonce jedovaté.

3. Kukla

Jako dospělé housenky přestaneme jíst a najdeme si klidné místo, kde kolem sebe vytvoříme ochrannou schránku – kuklu. Uvnitř pak dojde k jedné z nejúžasnějších proměn ve zvířecí říši. Nejprve uvolníme enzymy, které rozpustí naše tkáně i orgány do kašovité hmoty. Působení enzymů přečkají pouze základní buňky orgánů budoucího motýla. Právě kolem nich začne z této kašovité hmoty stavba našeho nového těla.

4. Dospělý motýl

Po vylíhnutí z kukly nejprve musíme osušit křídla, abychom je mohli vypnout k prvnímu letu, z kukly je máme dost pomačkané. Jako dospělí máme jen jediný úkol – spářit se a dát vzniknout dalšímu pokolení. Nemáme na to bohužel mnoho času. Jako dospělý motýl žije většina z nás jen 2–4 týdny.

Zajímavosti z motýlího života

1

Od dinosaurů po současnost

Motýli zde byli již v éře dinosaurů. Ač se fosilií těchto křehkých stvoření dochovalo velmi málo, je dokázáno, že motýli existovali na naší planetě již před 130 miliony let. Vždy přitom byli na nejnižších stupních potravinové pyramidy. Abychom se krásou motýlů mohli kochat i dnes, musela příroda vymyslet důmyslný systém jejich ochrany před predátory.

2

Úžasné nápady přírody v boji o přežití

Někteří motýli se před predátory maskují a vypadají např. jako uschlý list. Jiní naopak svými výraznými barvami upozorňují okolí, že jsou jedovatí. Toho se snaží využít i další druhy motýlů, kteří vzhled a chování jedovatých druhů věrohodně napodobují, ačkoliv jejich těla žádný jed neobsahují. Riskantní strategie, nicméně existence takových motýlů dokazuje, že predátory oklamat lze.

3

Krásní a užiteční zároveň

Kromě toho, že zdobí svět, jsou také velmi užiteční – hned po včelách jsou motýli druhým největším opylovačem květin na světě. Pyl z květiny na květinu přenášejí na svých nožkách, na kterých mají také umístěny chuťové receptory. S trochou nadsázky můžeme říci, že motýli ochutnávají svět svými „chodidly“.

4

Rozmanitost ve vzhledu i schopnostech

Motýli nemusí být jen drobná stvoření, která pomalu přelétají z místa na místo. Ti největší mají rozpětí křídel až 30 cm, což je více než delší strana listu formátu A4 a ti nejrychlejší létají rychlostí cválajícího koně.

Galerie našich motýlů

Attacus atlas
Attacus atlas
Galerie našich motýlů 7
Galerie našich motýlů 2
Galerie našich motýlů 6
Galerie našich motýlů 1
Galerie našich motýlů 5
Galerie našich motýlů 10
Galerie našich motýlů 4
Galerie našich motýlů 9
Galerie našich motýlů 8
Galerie našich motýlů 3